Fremtidens Ås vedtas når sentrumsplanen behandles: Se direkte fra kommunestyremøtet i dag

Se direkte fra Ås rådhus i hele dag.