Venstre grunnleggende syn er at vi må gi folk frihet til å følge sine drømmer, greier vi det, kommer mye annet av seg selv. Da må vi ruste barna.

Å være et gangs menneske

Hvordan lykkes vi med å skape et «gagns menneske»? Hvordan lykkes vi med et samfunn der det er plass til alle? Hvordan kan vi skape enda mer sosial kapital mellom oss? Er det noe denne pandemien har vist oss, så er det at vi har høy tillit i samfunnet. Tillit som er mer verdt enn noe annet, men som også er utsatt for press.

Grunnmur først

Grunnmuren må være på plass. Vi må ha skikkelige gode barnehager og skoler, som er det stedet utenfor familien som er aller viktigst for et barns psykiske helse. Om det svikter hjemme, så kan vi som fellesskap kompensere og hjelpe barnet inn i et godt voksenliv. Vi må komme tidlig inn med hjelp og støtte til sårbare familier. Der har Venstre i regjering levert, og vi er stolte av det. Vi må ha en sterk skolehelsetjeneste, helsestasjoner og familievern. Klarer vi å skape en god tilknytning i familier helt fra start, så kommer veldig mye annet av seg selv. For Venstre er det ikke et spørsmål om vi har råd. Vi har simpelthen ikke råd til å la være. Vi må forebygge og vi må styrke den tidlige innsatsen. Jeg skulle ønske de store partiene sluttet å kjempe for høyest mulig aktivitetsvekst i sykehusene og i stedet brukte mer tid og krefter på der det virkelig nytter å gjøre en forskjell, i folks vanlig liv og aktiviteter i kommunene. Folkehelsearbeidet fortjener og må få mer oppmerksomhet fremover. Det er i kommunene vi lever. Det er her vi ruster oss for fremtiden.

Vår verste pandemi?

Psykisk helse og rusproblemer er noen av våre desidert største samfunnsutfordringer, og de blir ikke mindre etter pandemien som har rammet mange hardt og brutalt. Enormt mange unge havner på trygdeytelser pga. psykisk uhelse og rus. Samfunnet skyver mange unge fra seg pga. stigmaet knyttet til både rusproblemer og psykiske lidelser. Nå som vi virkelig kunne tatt et grep for fremtiden, så velger Arbeiderpartiet å skrote en av vår tids største sosialpolitiske reformer, rusreformen. Den reformen, sammen med betydelige midler til «Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse», VGO- reform og fortsatt satsing på tilbudene i kommune, ja, det vil rustet oss for fremtiden. Derfor trengs Venstre, ikke glem det ved høstens valg.

Tilknytning, tillit og tilhørighet

Utenforskapet og mindre tillit mellom oss, er kanskje vår største trussel for fremtiden. Min teori er at mennesker som har det godt, vil ta gode valg, de vil ha mindre behov for selvmedisinere seg i rus eller annen avhengighet, de vil være mindre sinte og frustrerte, de vil bidra med sin kompetanse i fellesskapet.

Jeg vil at dere skal legge dere mine tre T-er på minne: Tilknytning – Tillit – Tilhørighet

Lykkes vi med det, så kommer det meste annet helt av seg selv. Så enkelt, men likevel så vanskelig.