Til deg som går på ungdomsskolen: I Viken fylkeskommune er det Senterpartiet og Arbeiderpartiet som styrer. Noe av det første de gjorde da de fikk makten i Viken fylkesting i 2019, var å ta fra deg din makt - og din frihet til å ta egne valg: De innførte et nærskole-prinsipp som gjør at du ikke lenger kan velge hvilken skole du vil gå på.

Det er mulig du tenker at du bare er 15 år, slik at det nok er best at de bestemmer for deg. Men vi i Venstre, vi tror du vet nok om hva du vil, hvem du trives sammen med og hva du må gjøre for å få det til.

Vi har derfor stor tro på at elever skal gis tillit og ha valgfrihet. Vi vil at elever skal kunne velge hvilken videregående skole de vil gå på.

1.mars i år var fristen for å søke plass på videregående skole for neste skoleår. Vi håper at 1.mars i år var siste gang politikerne har bestemt på forhånd hvilken skole ungdommer skal gå på. Blir du motivert til å gjøre en ekstra innsats, når politikerne allerede har bestemt hvilken skole du skal få lov til å søke deg til?

Vi tror ikke det. Vi tror faktisk du motiveres mer av å vite at du har valgfrihet, og at din egen innsats betyr noe. Slik hadde vi det i gamle Akershus fylke, da Venstre var med på å styre, og slik vil vi også ha det i nye Akershus fylke, dersom vi får være med å styre der: Vi trenger en inntaksordning for videregående skole som både sikrer elevenes valgfrihet, og at en del av skoleplassene holdes av for å sikre at elevene ikke får for lang reisevei.

I Venstre tror vi på deg. Vi mener du fortjener friheten til å ta egne valg. Vi mener du er klok nok til å ta egne valg. Vi mener at du ikke trenger politikere som tar valget for deg.

Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre i Viken, førstekandidat for Venstre i Akershus og Camilla Hille, Gruppeleder og leder for utvalg for oppvekst, idrett og kultur i Nodre Follo, førstekandidat for Venstre i Nordre Follo, og femtekandidat for Venstre i Akershus