Klassikerturer og kysten bit for bit

IDYLL: Klassikerturen gjennom Gaupesteinmarka passerer Gaupestein. Bildet er tatt på selveste 17. mai i år.

bildetekst

IDYLL: Klassikerturen gjennom Gaupesteinmarka passerer Gaupestein. Bildet er tatt på selveste 17. mai i år. bildetekst

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Vel møtt til mer enn 140 kilometer spennende turopplevelser i løpet av de kommende 12 ukene. Vi utfordrer spreke og turglade ØB-lesere til å følge våre fotspor, med fire turer i Sørmarka og åtte turer langs Follokysten.

DEL

FOLLO: Turene er på sett og vis en fortsettelse av de 20 turene vi presenterte på fredagene i ØB i løpet av sommerhalvåret 2014.

Vi planlegger å presentere turene fra 2014 sammen med årets turer i en «Til fots i Follomarka», med utgivelse i løpet av vinteren 2016. 2015 er Friluftslivets år, og dermed er det et ekstra fokus på fysisk aktivitet i den spennende naturen vi har omkring oss. Mer og mer medisinsk forskning viser at fysisk aktivitet gir store helsemessige gevinster – både for kropp og sjel. Det er for lengst vist at begrepet «Exercise is medicine» stemmer.

På godt norsk betyr dette at «Mosjon er medisin» både gjelder som behandling av nesten alle medisinske diagnoser, men også som et forebyggende tiltak – både for fysiske og psykiske helseplager.

Naturens helsestudio

I forordet til «Til fots i Sørmarka», som utkom i 2012, skriver professor Gunnar Breivik: «Nyere undersøkelser viser at fysisk aktivitet er vår viktigste helseressurs, og ikke minst har aktiviteter i natur en god virkning både fysisk og mentalt».
 

Det er svært viktig for helsen å bruke kroppen. Når helseproblemer dukker opp, er det stadig livsstilssykdommer det dreier seg om: diabetes, hjerte-kar-sykdommer, belastningslidelser i muskelskjelettsystemet, stress og psykiske plager for øvrig.

Vi trenger selvsagt helsevesenets forskjellige behandlingsmetoder, men den enkelte kan selv gjøre mye for sin helse. Sørmarka ligger der som et naturens eget helsestudio, hver eneste dag, hele året – og det fullstendig gratis.
 

Mange er allerede ivrige brukere av sine nærmeste markaområder, og vi erfarer gang på gang at mesteparten bruker sitt «lokale revir»: skogsstier og veier rett utenfor stuedøren. Det er selvsagt tidsbesparende og ellers vel og bra, men vi vet at mange også har stor glede av å oppsøke nye områder. Det er her naturen i Sørmarka (Oppegård og Ski) og Follomarka (Nesodden, Frogn, Ås og Vestby) kommer inn i bildet.

Follokysten – bit for bit

Det er dette med å oppsøke nye og ukjente turområder, som 12 turer her i ØB i løpet av forsommeren og sommeren tar sikte på. Mange fulgte med på våre 20 turer i Follomarka, som vi presenterte i 2014.

På forsommeren håper vi mange lesere vil følge i våre fotspor i Sørmarka, som «4 klassikerturer». I løpet av sommerukene skal vi deretter følge hele den mer enn 70 km lange kyststrekningen mellom Hvervenbukta og Moss via Bunnefjorden og Nesodden.

Åtte turer skal beskrive «Follokysten – bit for bit».

Vi starter med fire klassikerturer i Sørmarka. «Fire klassikerturer» er nye turer i forhold til turbeskrivelsene i Sørmarka-boka, men deler av turene vil selvsagt delvis følge turene her. Der strekninger er felles, vil vi henvise til hvilke turer det gjelder. «Til fots i Sørmarka» skal være til salgs eller kan bestilles i alle bokhandlere i Follo.

Klassikerturene

Som ellers i Oslomarka, har også Sørmarka et nett av blåmerkede stier. Den første ruta i Sørmarka ble merket på slutten av 1930-tallet, av det som het Friluftsklubben. Arbeidet med å anlegge et nett av stier ble likevel først tatt på alvor på begynnelsen av 1960-tallet, i takt med den økende boligbyggingen i området.

Løypene baserte seg på at turfolket den gangen gikk skikkelige dagsturer og for det meste benyttet kollektive transportmidler som buss og tog – for bilen var fremdeles ikke blitt allemannseie. Dette er forklaringen på at noen av navnene på de blåmerkede skiltene kan virke fremmede – for hvem vet hvor bussholdeplassene Jørgenrud, Ødegården og Bjørndal for eksempel er?

I boken «Til fots i Oslomarka» fra 1978 står det skrevet to små sider om Sørmarka, blant annet dette: «Sørmarka utgjør den sørøstligste utløper av Oslomarka. Området danner en triangel som i vest begrenses av bebyggelsen langs Østfoldbanen på strekningen fra Hauketo til Ski. I nordøst begrenses det av Enebakkveien og i sør av de oppdyrkede områder i Ski. Størrelsen er omtrent 45 km².

Det var disponent Peter S. Kindseth ved Ljansbruket som i slutten av 1930-årene foreslo å bevare og utnytte dette skogområde som et friluftsterreng for den stadig voksende befolkning langs Østfoldbanen mellom Hauketo og Ski.

Området er en fortsettelse av Østmarka og har noenlunde samme natur og vekstforhold, men med høyder som bare få steder når over 200 m. Høyest er Grønliåsen med 222 m. En del av skogen eies av Ski kommune. Resten består av større og mindre private skogeiendommer».

Kartoversikten viser ruter i Sørmarka slik de ble beskrevet i «Til fots i Oslomarka» i 1978. Da tok man Enebakkbussen eller Siggerudbussen til utgangspunktet for turene og gikk gjennom Sørmarka til turmålet, som var en av stasjonene på Østfoldbanen, for eksempel Kolbotn, Langhus eller Ski stasjon.

Ta Østfoldbanen!

I våre dager er det verken buss eller tog, men privatbilen som benyttes for å komme seg på tur. Da er rundturer i marka langt mer aktuelle – man skal jo ha med bilen hjem igjen.

For dagens turmennesker passer nok dessuten kortere turer bedre enn de virkelig lange turene på både 20 og 30 kilometer, som tidligere generasjoner gjerne la ut på. Det er neppe bare den fysiske formen som er årsaken, for dagens travle mennesker har vel sjelden tid til å bruke mer enn to-tre timer på skauen av gangen...

Vel møtt til første tur neste fredag. Den er bare 8 km lang og følger Oldtidsveien over Grønliåsen. Startpunktet er Hauketo stasjon, og turmålet er Kolbotn stasjon. Ta Østfoldbanen mellom stasjonene – vi kan love en grei tur, med vakker natur og spennende kulturminner underveis. En lett oppvarmingstur, før det kommer langt lengre turer, og det allerede senere på forsommeren.

Artikkeltags