Oppegård ruster opp lysløyper for helårsturer

Mørket ingen hindring: Lysløypa skal forlenges fra Fløysbonn mot Oslo og Ski. - Vi vil tilrettelegge for at folk kan ta gode valg, sier ordfører Ildri Eidem Løvaas. Kommunestyret har bevilget 6,5 millioner over en treårsperiode til nye lysløyper. FOTO: Elyas Jan Kheio

Mørket ingen hindring: Lysløypa skal forlenges fra Fløysbonn mot Oslo og Ski. - Vi vil tilrettelegge for at folk kan ta gode valg, sier ordfører Ildri Eidem Løvaas. Kommunestyret har bevilget 6,5 millioner over en treårsperiode til nye lysløyper. FOTO: Elyas Jan Kheio

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Nå starter arbeidene med å forlenge lysløypa fra Fløysbonn i retning Tårnåsen og Hellerasten til Oslo kommunegrense.

DEL

OPPEGÅRD: Om få år blir det mulig å gå på ski i lysløype fra Oppegård til Fløysbonn og videre i tre retninger.

En trasé er planlagt mot Tårnåsen og Hellerasten over Grønliåsen til Oslo, en annen i retning Taraldrud til Ski kommunegrense ved E6, og den tredje skal gå over Myrer til Bjørndal og Åsland ved Oslo-grensen.

Ved forrige budsjettbehandling, bevilget kommunestyret 6,5 millioner til forlengelse av lysløypa. Ordfører Ildri Eidem Løvaas syns dette passer godt i Friluftslivets år.

– I Oppegård er vi opptatt av å legge til rette for at folk kan ta gode valg med tanke på egen helse. Dette er et rimelig tiltak sammenlignet med å bygge en idrettshall. Forskning viser at vi i et folkehelseperspektiv får mer igjen for friluftslivstiltak enn idrettsarenaer, sier Eidem Løvaas.

Ordføreren har merket seg at Oppegård er blitt en «destinasjon» for skientusiastene. Østre Greverud er kjent som det eneste snøsikre sted i regionen. Nå er også hele runde på Østre Greverud belyst.

– Oppegård og Ski kommuner spleiser på samarbeidet med Skiforeningen. Ski har et godt utbygd løypenett, og det er i vår interesse å koble oss opp mot dem sier ordføreren.

Knyttes til Ski og Oslo

Ola Skarderud, virksomhetsleder for Idrett og friluftsliv i Oppegård kommune og er nå i gang med å innhente tillatelse fra grunneiere.

– I dette første trinnet er målet å knytte Tårnåsen og Hellerasten-området til løypenettet i Oppegård, forteller Skarderud.

Ambisjonen videre er å strekke denne lysløypa over Grønliåsen til Oslo grense.

– Gjerne som en oppfordring til Oslo kommune om å ta opp igjen planene de har for lysløype på sin side, sier virksomhetslederen.

Noen strekninger i de tre nye lysløypetraseene er allerede opparbeidet for preparerte løyper.

– Her gjenstår å sette ned stolper for belysning. På andre strekk blir det snakk om å etablere traseene før lyssetting, sier Skarderud som ikke legger skjul på at noen utfordringer må løses:

– Vi har mye fjell og myr i kommunen. Dessuten har vi jo noen barrierer, som E6. Prosjektet krever samspill med flere instanser, som Ski og Oslo kommuner, Bjørndal IL, Skiforeningen og private grunneiere.

Helt ferdig om fem år

Målet er at alle de tre nye lysløypene skal være ferdige innen en fire-femårsperiode.

Da slipper skiløperne altså hodelykt også fra Fløysbonn til kommunegrensen mot Ski ved Taraldrud. Herfra er det ikke veldig langt over til vannledningstraseen forbi Stallerud.

Ola Skarderud skisserer tredje etappe i utvidelsen av lysløypa: – Mot Ødegården, over Myrer til Bjørndal og pukkverket på Åsland ved E6.

Artikkeltags