Frimurerne i Ski tar i et tak hos naboene på Solborg

Frimurerlosjen i Ski stiller opp for Solborg og skal rydde og vedlikeholde sansehagene.