Fristen er ute for å skrive Nordre Follo-sangen: – Vi har fått inn 13 bidrag fra «folk flest»

Den nye storkommunen skal få sin egen sang. Nå skal juryen gå gjennom alle de 13 forslagene som ble levert innen fristen 15. mai. – Målet er at innbyggerne får stemme frem en vinner til høsten, sier Lone Schrøder.