Gamle Akershus hadde fritt skolevalg i videregående skole. Viken endret dette til å lage sone inndelinger og tok bort valgfriheten. Viken avslørte at de hadde lite kunnskap om geografien i de forskjellige områdene i store Viken.

Vi ser at Senterpartiet utaler seg i media om at de ønsker å fortsette med nærskoleprinsippet dersom de får makten i Akershus etter høstens valg. Det er trist og antagelig har man ikke sittet nært på den og de utfordringer dette har skapt. Et slikt prinsipp krenker elevenes frihet til å velge selv, hvilken skole de vil gå på, det er nemlig slik at ikke alle ønsker å gå på skolen de bor nærmest, eller at den linjen de ønsker ligger langt vekk pga ulogisk sone inndeling og dermed ikke orker den lange reiseveien og dermed faller ut av videregående skole.

Les også

Nærskoleprinsippet inn i nye Akershus


Fremskrittspartiet ønsker fritt skolevalg i Akershus. Det burde ikke være politikerne som bestemmer hvilken skole som passer best for elevene, vi tror elevene klarer å velge det helt selv!

Det finnes flere eksempler på at nærskoleprinsippet ikke fungerer. Tidligere har Romerikes Blad omtalt Ethan som ikke kom inn på drømmelinja på Lillestrøm VGS, fordi han bodde i Aurskog-Høland. Elever som bor på Auli og Rånåsfoss har 10 minutter med tog til restaurant- og matfaglinja på Sørumsand VGS . På grunn av nærskoleprinsippet sokner disse elevene til Nannestad VGS, og de må derfor bruke 3 timer på reisevei, istedenfor 20 minutter.

Vi mener det er viktig at flest mulig fullfører videregående skole. Å lage begrensninger og kutte i elevenes valgfrihet er da ikke veien å gå.

Les også

Skort ideologien og la flere elever velge selv


Ungdommen er vår alles fremtid, og vi må derfor få tilbake et blått Akershus ved høstens valg. Et blått Akershus som tørr å satse på ungdommen og gir dem valgfriheten tilbake!

Liv Thon Gustavsen og Knut Tønnes Steenersen, 1. og 5. kandidat fil Fylkestinget i Akershus, Nordre Follo