Oppegård etterlyser ildsjeler som fortjener å bli satt ekstra pris på

HEDRET: Frivillighetsprisen 2016 gikk til Helle Gravli (nr 3 fv). Nominert var også Frode Saastad (nr 2 fv) og May og Bjørn Engebretsen (th). Ordfører Thomas Sjøvold står for overrekkelsen.

HEDRET: Frivillighetsprisen 2016 gikk til Helle Gravli (nr 3 fv). Nominert var også Frode Saastad (nr 2 fv) og May og Bjørn Engebretsen (th). Ordfører Thomas Sjøvold står for overrekkelsen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Tiden er inne for å foreslå kandidater til Oppegård kommunes frivillighetspris.

DEL

OPPEGÅRD: Hvert år i januar hedrer kommunen noen av sine ildsjeler. Innen 4. desember kan alle sende inn forslag på mennesker som gjør noe helt spesielt for fellesskapet og dermed fortjener å bli satt ekstra pris på.

Kriteriene er at det frivillige arbeidet må ha betydning for lokalsamfunnet eller innbyggere i Oppegård. Frivillighetsprisen kan gå til personer, institusjoner eller organisasjoner som utfører uegennyttig innsats til beste for innbyggerne, som har bidratt til bedret trivsel og livskvalitet for andre. Prisen skal honorere frivillig arbeid over et lengre tidsrom, eller være av et betydelig omfang. Det frivillige arbeidet kan være innenfor alle deler av samfunnet.

En jury nominerer tre kandidater som blir invitert til overrekkelsen, da vinneren blir offentliggjort. Utdelingen skjer under arrangementet i Kolben  for hedring av mestere innen kultur og idrett.

Disse har fått frivillighetsprisen tidligere:

2010
Jon Ulleberg fikk prisen for lang og tro innsats som frivillig. Han har gjort en stor innsats for en rekke organisasjoner, spesielt Røde Kors. Han var også med å stifte LHL Oppegård i 2004.

2011
Harald Lundstedt fikk prisen takket være årevis innsats for å bygge opp oppgangssaga ved Gjersjøen, gjøre elva til en fiskeelv og arbeidet med Langbygningen som museum. Han har også i årevis stilt opp som frivillig på mange arenaer innen natur og friluftsliv.

2012
Harald Wisløff fikk prisen for sitt arbeid for et trygt og godt oppvekstmiljø for ungdom i Oppegård. Han har spesielt vært engasjert i kirkens ungdomskor OPUS og ungdomskafeen ”Du & jeg” på Kolbotn. Han har også vært en aktiv støttespiller for fritidsklubbene i Oppegård og spesielt arrangementet ”Seek and find”.

2013
Frank Westgaard, mangeårig leder av Svartskog IF, har i mange år stilt opp med egen arbeidskraft, maskiner, masse arbeidstimer for å skape det unike miljøet i Svartskog IF. Han har stått i spissen for mange arrangementer på Vestenga, i barnehagen eller andre steder og sørger for at skiløypene er åpne hele vinteren.

2014
Egil Wenger fikk prisen for en betydelig innsats for kultur- og historieformidling. Han har bidratt gjennom mange år for Oppegård historielag og det frivillige arbeidet har vært en berikelse for Oppegård.

2015
Stig Vangsnes fikk prisen for å ha ledet friidrettsgruppa i Oppegård Idrettslag i mange år. Han har vært trener i fotball for mange grupper både i Kolbotn IL og i Oppegård idrettslag. Han stiller opp som frivillig på arrangementer og idrettsskole.

2016
Helle Gravli fikk frivillighetsprisen for å ha satt i gang språkkafé og turgruppe der flyktninger kan møte nordmenn og få språktrening. Hun gjør en viktig frivillig innsats for å hjelpe flyktninger til å bli integrert i lokalmiljøet.

Artikkeltags