Fra neste mandag av starter den ordinære forhåndsstemmingen i forbindelse med høstens stortingsvalg. Dette gjøres på Frogn Rådhus.

FROGN: Det vil også være mulig å forhåndsstemme ved enkelte institusjoner i kommunen. Det gjelder Grande sykehjem, Ullerud sykehjem, Ullerud bofellesskapet og Frogn videregående skole (se faktaboks for datoer).

For de som ikke kan komme seg til stemmelokalet på grunn av sykdom eller uførhet kan søke om å få stemme hjemme. Dette må det søkes valgstyret om. Dette må gjøres innen 5. september. Får du dette innvilget, så kommer noen fra kommunen og mottar forhåndsstemmen hjemme hos deg.

Husk at du kan forhåndstemme i hvilken som helst kommune i hele landet. Husk å få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, dersom du stemmer i en annen kommune enn Frogn, før du legger den ned i stemmeseddelkonvolutten. Stemmen blir sendt til Frogn kommune for opptelling. Hvis du stemmer i en annen kommune, er det viktig at du stemmer i god tid, så stemmen når Frogn kommune innen valgdagen.

Det er ikke nødvendig med valgkort, men legitimasjon er påkrevd.

Det er ikke mulig å stemme via internett for de som står i manntallet til Frogn kommune.