Det er ikke mange steder igjen i Drøbak det ikke arrangeres konserter. Det er bakgårdskonserter og takfestivaler. Grottekonserter og operaforstillinger på festningen. Torgkonserter og bluesfestival i havna. Siste kreative sted ut som konsertarena er Kopåsbatteriet ovenfor Husvik.

FROGN: Søndag spiller trioen Vox Antiqua middelaldermusikk i bunkersen som i 1940 var med å senke Blücher og å drive krigsskipet Lützow til retrett.

Batteriet hadde 9. april 1940 tre bemannede kanoner, og til sammen ble det avfyrt cirka 22-23 høydedraget på Kopås mot de to tyske krigsskipene.  Det var skuddene herfra som traff styremekanismen på Blücher. Lutzöw ble truffet av tre granater fra Kopås. Fra 1952 til 1974 var Kopåsbatteriet en del forsvarets mobiliseringsoppsetning.

I dag er det en fredelig plett, men god utsikt over Drøbaksundet. Et yndet turmål for mang en familie med piknikkkurv. Søndag er det ryddet plass for 65 publikummere på den vernede kanonbatteriet.

Gruppen Vox Antiqua består av Vegard Lund (lutt), Marilena Zlatanou (sang) og Anna Helgadottir (fele).

TILBAKE TIL BADEBYEN.NO