FROGN: Hverdagen blir ikke den samme for innbyggerne i Nordre Frogn etter 15. desember. Da setter Ruter opp ny busslinje mellom Nesoddtangen og Vinterbro. Med korrespondanse til bussene til Drøbak og til båten fra Nesoddtangen, så har endelig innbyggerne på Dal og Brevik fått et reelt busstilbud.

– For en småbarnsfamillie vil dette gi store positive konsekvenser, stråler Øyvind Rostad fra Brevik når vi opplyser han om den nye bussforbindelsen.

– Ikke minst for de mange av oss som pendler inn til Oslo hver dag og som så langt har vært avhengige av å bruke bil.

Øker tilbudet

– Fra 15. desember kjøres ny linje Nesoddtangen – Fjellstrand – Nesodden kirke – Dal – Vinterbro. Denne vil bedre tilbudet på tvers av Nesodden, øke rutetilbudet i Nordre Frogn og gi etterlengtet forbindelse til Follo for øvrig med mulighet for omstigning på Vinterbro til linjene 541 Drøbak – Oslo og 905 Vinterbro – Ski, forteller Gro Tvedt Andersen, Kommunikasjonsrådgiver hos Ruter.

I dag er busstilbudet i Dal/Brevik noen busser morgen og kveld, mens det i helgene ikke kjøres buss i det hele tatt.

Bussen kjøres mandag - lørdag hver annen time, hver time i rush mandag - fredag. Opplyser Pressetalsperson Sofie Bruun.

Utrolig viktig

 – At vi nå har kommunikasjonsmuligheter til Drøbak, Ski og Vinterbro er skikkelig positivt. Noe andre kanskje tar som en selvfølge, men som for oss, til nå, kun har vært en fjern tanke, sier Rostad.

Kan åpne for økt utbygging

– En bussrute betyr mye for barna som vokser opp her. For de ungdommene som bor her, og som til nå har vært avhengige av foreldre som kjører. Det vil gjøre det attraktivt for de som vil flytte hit, noe som igjen er positivt for barneskolen og infrastrukturen i bygda, skyter Øyvinds samboer Anette Isachsen inn.

– Dette kan igjen åpne for utbygging, siden dette nå gir oss følelsen av å bo et sted som vokser.

Mer å ta tak

– At vi, og barna som bor her, nå slipper å gå veien opp til Glenne, med en gangvei som har stått halvferdig i flere år, er utrolig betryggende. En bussrute løser ikke alt, og det er mer å ta tak i her, påpeker Anette og viser til Brevikveien der skolebarn daglig går, og som av mange bilister og motorsykkelister blir brukt som teststripe.

Hvordan påvirker den nye busslinjen din hverdag? Si din mening i kommentarfeltet under: