FROGN: Det er stor, politisk enighet om å ruste opp Seiersten-anleggene, og bygge ny svømmehall, boksehall og løpebane, skriver Amta.

Hvis planene gjennomføres, vil Frogn-bygda få et idrettsanlegg som favner nesten alle idrettsgrener.

Da saken var oppe til behandling i Hovedvalg for miljø, plan og byggesaker, kom Venstre på banen med et forslag som alle, bortsett fra KrF og Pensjonistpartiet, kunne enes om.

Venstrepolitikeren Nicolay Corneliussen, som tråkket sine første orienteringssko i skogene rundt Drøbak, husker godt at det også på den tiden ble snakket om å bygge en svømmehall i bygda. Nå ser dette ut til å kunne bli en realitet.

Får flere millioner fra Norsk Tipping

Kunstgressbane, tribune, flomlysanlegg, svømmehall, ombygging av Frognhallen og infrastrukturtiltak vil koste om lag 353 millioner kroner å gjennomføre.

Norsk Tipping hjelper til med 32 millioner, slik at den samlende utgiften for Frogn blir 331 millioner kroner.

Det er satt opp flere forslag til hvordan pengene skal investeres. Frogn kommune må ut med 29 millioner kroner det første året.

Det politiske vedtaket innebærer at rådmannen gis fullmakt til å gå i dialog med privat aktører når det gjelder å bygge ny tribune og sandvolleyballbane.

Bygger ny gang- og sykkelvei

Det skal også gjennomføres en regulering av Seiersten-området med tanke på infrastruktur.

Med i reguleringsplanen er opprydding i de trafikale utfordringene i Seiersten-området, bygger ny gang- og sykkelvei langs Belsjøveien og 215 parkeringsplasser.

– Nå er nødvendige vedtak gjort, så må hele denne planen felles inn i den økonomiske handlingsplanen. Jeg har stor tro på at vi har gjort historiske vedtak de siste dagene, sier Dagfinn Danielsen (H).