FROGN: I Frogn kommune er det opp til hver enkelt skole hvor mye de tar betalt for maten på SFO. Dal skole er den skolen som tar mest med sine 150 kroner måneden for full plass, og 115 for deltidsplass.

Heer og Sogsti skoler tar 100 kroner måneden for fulltidsplass, mens det koster 60 kroner måneden med en deltidsplass. Drøbak skole er billigst i Frogn med sine 75 kroner. Det er samme pris om det er full- eller deltidsplass.