Gå til sidens hovedinnhold

– Forkastelig giftsprøyting av skog

Artikkelen er over 9 år gammel

BERGEN: Norges miljøvernforbund ber kommunene forby sprøyting av skog.

– Norges miljøvernforbund ber kommunestyrene fatte et prinsipielt vedtak mot Viken Skog sine forkastelige planer om sprøyting av skog med giften Roundup inneholdende det potensielt kreftfremkallende virkestoffet glyfosat i august/september 2012. Denne typen sprøyting har vært forbudt i vårt naboland Sverige siden slutten av 70-tallet, skriver Kurt Oddekalv i et brev til Follo-kommunene det skal sprøytes i.

«Bedriftshemmeligheter»

Ifølge NMF består Roundup av 41 prosent glyfosat, som er det aktive stoffet i Roundup. De resterende 59 prosent er andre stoffer som polyoxyethylenamin, isopropylamin og noen ingredienser som produsenten Monsanto kaller bedriftshemmeligheter.

– Glyfosat dreper plantene ved å hemme et enzym som er nødvendig for å lage aminosyrer. Virkningen på plantene er at stoffskiftet stopper og at planten dør. Roundup er et selektivt middel som ikke dreper alle plantearter. Arter som blåbær, gran, furu, tyttebær, hvitveis med mer overlever. Vi får altså en endring av de naturlige plantesamfunnene. Det tar årevis før plantesamfunnene har fått tilbake sin naturlige artssammensetning, påpeker Oddekalv.

– Vet for lite om virkningene

Glyfosat er et lovlig plantemiddel i Norge og klassifisert som middels giftig. Det anses som et lite giftig sprøytemiddel som raskt blir brutt ned i naturen.

– Dette er feil! Nedbrytingen kan ta opptil 249 dager. Alle sprøytemidler er ødeleggende for dyrenes næringsgrunnlag eller habitat og for det biologiske mangfold hvor det blir brukt. Vi vet for lite om langtidsvirkningene av dette stoffet. Når det gjelder å innføre nye stoffer i naturen, har vi historien mot oss, erklærer Kurt Oddekalv.