FrP har blitt enige med SV og Pensjonistforbundet om et forslag som vil sette en stopper for underregulering av pensjoner.

Forslaget vil sette en stopper for at pensjonistene får redusert kjøpekraft, samtidig som minste pensjonsnivå heves. FrP og SV inviterer nå partiene på Stortinget til et bredt forlik for å bedre pensjonistenes økonomi.

Vi må få slutt på den uverdige behandlingen av landets pensjonister. På grunn av pensjonsreformen, som FrP stemte imot, har pensjonistene fått stadig mindre igjen for pengene sine, mens folk flest har fått bedre kjøpekraft. Vi kan ikke ha det sånn at pensjonistene skal stå igjen som taperne.

Minstepensjonistene får for lite. Vi trenger også en bedre modell der underreguleringen oppheves i sin helhet. Våre pensjonister har ikke tid til å vente på regjeringens pensjonsutvalg som skal evaluere pensjonsreformen de neste årene. Da risikerer pensjonistene mange år med tapt kjøpekraft. Derfor inviterer vi nå til et bredt samarbeid slik at vi raskt skal kunne få på plass løsninger som bedrer pensjonistenes kår.

FrP og SV tok i sin tid initiativ til et bredt barnehageforlik i Stortinget, der vi sørget for full barnehagedekning gjennom bruk av offentlige, private og ideelle barnehager. Nå håper vi på et bredt forlik igjen, der de andre partiene vil være med oss for å bedre situasjonen til landets eldre slik vi gjorde for barna.

FrP har blitt enige med SV og Pensjonistforbundet om et forslag som vil sette en stopper for underregulering av pensjoner.

Forslaget vil sette en stopper for at pensjonistene får redusert kjøpekraft, samtidig som minste pensjonsnivå heves. FrP og SV inviterer nå partiene på Stortinget til et bredt forlik for å bedre pensjonistenes økonomi.

Vi må få slutt på den uverdige behandlingen av landets pensjonister. På grunn av pensjonsreformen, som FrP stemte imot, har pensjonistene fått stadig mindre igjen for pengene sine, mens folk flest har fått bedre kjøpekraft. Vi kan ikke ha det sånn at pensjonistene skal stå igjen som taperne.

Minstepensjonistene får for lite. Vi trenger også en bedre modell der underreguleringen oppheves i sin helhet. Våre pensjonister har ikke tid til å vente på regjeringens pensjonsutvalg som skal evaluere pensjonsreformen de neste årene. Da risikerer pensjonistene mange år med tapt kjøpekraft. Derfor inviterer vi nå til et bredt samarbeid slik at vi raskt skal kunne få på plass løsninger som bedrer pensjonistenes kår.

FrP og SV tok i sin tid initiativ til et bredt barnehageforlik i Stortinget, der vi sørget for full barnehagedekning gjennom bruk av offentlige, private og ideelle barnehager. Nå håper vi på et bredt forlik igjen, der de andre partiene vil være med oss for å bedre situasjonen til landets eldre slik vi gjorde for barna.

Himanshu Gulati, Stortingsrepresentant (FrP), Akershus