Gå til sidens hovedinnhold

Frustrasjonen over det kommunale legekontoret

I oktober kunne man nok en gang lese en artikkel om frustrasjon over Ås kommunale fastlegekontor og kontorets tilgjengelighet for pasientene. Høyre har gjentatte ganger tatt opp denne problemstillingen. Ikke bare i Ås avis, men også med Kommunedirektøren.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre tok opp problemstillingen allerede januar 2021. Vi tok opp igjen problemstillingen på nytt i august 2021 og fikk tilbakemelding om at det ville komme en redegjørelse for tjenesten til høsten.

Hovedutvalg for helse- og sosial fikk en skriftlig orientering om tjenesten i november. Flere partier, AP, SP og KrF, ville ta saken til orientering, men et felles forslag fra MDG, SV og Høyre resulterte i at man nå ber om en sak der man evaluerer det kommunale fastlegekontoret, og hele fastlegeordningen i Ås kommune. Tjenesten skal gjennomgås i sin helhet og evalueres for brukervennlighet, tilgjengelighet, synliggjøre problemområder og komme med konkrete forslag til løsninger for disse.

Det er flott at også flere partier nå ser viktigheten av denne saken og gjennomgang av tjenesten. Høyre synes det er gledelig at dette endelig blir satt på dagsorden, og ser frem til at saken legges frem for behandling i juni 2022.

Kommentarer til denne saken