Frykter jordmorflukt fra Ahus

ENGASJERT: Tuva Moflag er en av avsenderne i dette innlegget. Er du også engasjert i saken? Gå inn på oblad.no/debatt, og skriv ditt innlegg.

ENGASJERT: Tuva Moflag er en av avsenderne i dette innlegget. Er du også engasjert i saken? Gå inn på oblad.no/debatt, og skriv ditt innlegg. Foto:

Av
DEL

MeningerVed Ahus, som er en av landets største fødeavdelinger, finner vi tilbudet til fødekvinner fra Romerike, Groruddalen og Follo. En fødeavdeling som har hatt over 5000 fødsler på det meste. De senere årene har antall fødsler gått noe ned, men det gjør ikke fødeavdelingene mindre travle av den grunn. Som Professor Anne Eskild påpeker, er dagens gravide eldre enn tidligere og de trenger mer helsehjelp enn før.

Mange av oss vil beskrive Norge som et av verdens beste land å være gravid i og bli foreldre i. Et fødetilbud i verdensklasse må forsvares hver eneste dag og i hvert eneste statsbudsjett, men nå er vi redd noe alvorlig er i ferd med å skje med fødselsomsorgen i landet vårt. Dette har også kommet til uttrykk gjennom engasjementet til Bunadsgeriljaen, som har blitt en folkebevegelse for et godt fødetilbud i hele landet.

Det er jordmødrene og de dyktige fagfolka som bærer kvaliteten i norsk fødselsomsorg på sine skuldre, men nå er mange av disse i ferd med å forlate posten sin. Flere ulike undersøkelser underbygger at frykten for bemanningsutfordringer er høyst reell.

Riksrevisjonens rapport om bemanningsutfordringer i helseforetakene peker på at helseforetakene har store utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere. Hver sjette spesialsykepleier og jordmor er over 60 år og må erstattes om få år. På nesten halvparten av enhetene med jordmødre vil mellom 20 og 50 prosent av dem nå pensjonsalder innen fem år.

I tillegg har vi undersøkelsen fra jordmødrene selv. Tidsskrift for jordmødre sine undersøkelse blant medlemmene til Den norske jordmorforening, viser at blant 444 respondenter oppga hele 52% at de har vurdert å slutte i jobben i nyere tid. Dette er alarmerende tall, men enda verre står det til ved Ahus. Her oppgir hele 65,45% av jordmødrene at de vurderer å slutte – det høyeste tallet i landet.

Hva skyldes dette? Jo, det skyldes et for høyt arbeidspress. Det skyldes at det er for få jordmødre på jobb, særlig ved de største fødeavdelingene. Det er rett og slett ikke samsvar mellom arbeidsoppgaver og ressursene som er tilgjengelig for å gjøre jobben.

Dette er resultatet av regjeringens kroniske underfinansiering av våre felles sykehus, noe Arbeiderpartiet har advart mot over flere år. Vi setter av 1,4 milliarder mer enn regjeringen i vårt alternative statsbudsjett. Det er et løft som monner, og som for Ahus alene utgjør 92 millioner kroner.

En annen grunn til at det bærer galt av sted med fødeavdelingene, er at de dessverre premierer fødsler med komplikasjoner. En normal fødsel gir mindre penger i kassa enn et hastekeisersnitt eller en fødsel hvor det oppstår skader. Vi mener dette er helt ulogisk, for beredskapen må være på plass uavhengig av om fødselen går bra eller om det oppstår komplikasjoner underveis. Arbeiderpartiet har fremmet forslag om rammefinansiering av fødeavdelingene, slik som akuttmottakene er, men vi har blitt nedstemt av regjeringspartiene.

Når både ansatte og fødende roper varsku må vi ta det på alvor. Da kan ikke regjeringen på autopilot svare at Norge er verdens beste land å føde i. Et godt fødetilbud må vi forsvare hver dag, og Arbeiderpartiet forsvarer det i vårt alternative budsjett.

Tuva Moflag, helsekomiteen på Stortinget, Heidi Westbye Nuhus, leder av kvinnenettverket Akershus Ap og Silje Brekke Bakken, Nordre Follo Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags