Full brems for alle byggeprosjekter i Nordre Follo

Rehabilitering og nybygg, enten det gjelder skoler, svømmehaller eller sykehjem. Bortsett fra Kolbotn skole og turnhallen i Ski er ingen byggeprosjekt fredet når Nordre Follo kommune må redusere driftsutgiftene med 600 millioner.