Fylkene vil bidra mer til integrering, men regjeringen må gjøre sin del

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Regionreformen la opp til at fylkeskommunene skulle få en større rolle i bosetting- og integreringspolitikken, og bidra til at flere flyktninger deltar i arbeidslivet. Dette vitner om at regjeringen har stor tillitt til fylkeskommunenes kompetanse, og tro på at de kan løse oppgavene på en tilfredsstillende måte. Men dessverre glapp det i overgangen, da regionreformen trådte i kraft ved nyttår. Foreløpig har vi ikke fått innflytelsen og virkemidlene som oppgavene skulle tilsi.

For det første; Regional og lokal kunnskap er nødvendige bidrag i bosettingsarbeidet. Likevel har vi ikke fått plass i de to utvalgene som utformer og bestemmer kriteriene for bosettingspolitikken. Det er ikke godt nok.

For det andre; I forbindelse med reformen fikk fylkeskommunene overført stillinger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til å jobbe med det regionale integreringsarbeidet. Det er bra, men hvorfor fikk vi ikke samtidig arbeidsgiveransvaret for minoritetsrådgiverne ved skolene, som har en så viktig rolle i integreringsarbeidet lokalt?

Vi mener at både minoritetsrådgiverne og det regionale integreringsarbeidet er tjent med at overføringen av arbeidsgiveransvaret skjer så fort som mulig, slik at utviklingen av ordningen kan komme i gang. Viken fylkeskommune stiller seg gjerne til disposisjon, dersom det er ønskelig med et pilotfylke.

For det tredje; Fylkeskommunene må også ha tilstrekkelig med virkemidler. Derfor er det synd at tilskuddsordningene til utvikling av integreringsarbeidet ikke fulgte med, da oppgavene ble flyttet til fylkeskommunen.

Vi er glade for at regjeringen anerkjenner fylkeskommunens kompetanse. Men det må være mer samsvar mellom intensjon og praksis. Dette er regjeringens sjanse til å vise at den mener alvor med reformen. Grip den!

Viken fylkeskommune har tatt initiativ til dette innlegget. Men alle landets fylkeskommuner stiller seg bak budskapet.

Tonje Kristensen (Ap), fylkesråd for kultur og mangfold, Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse, Johan Edvard Grimstad (Sp), fylkesråd for næring og tannhelse, Oslo

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken