Fylkesmannen skal avgjøre om utsettelsen av ny Finstad skole er lovlig

Et enstemmig kommunestyre gikk inn for å sende lovlighetskontrollen av vedtaket om å utsette utbyggingen av Finstad skole til Fylkesmannen i Oslo og Viken.