Fylkesmannen truer Follo Truckutleie med saftig bot og full stans i mottak av avfall – nekter funnrapport utlevert

Fylkesmannen gir Follo Truckutleie AS frist til 15. januar med å kunne dokumentere utbedring eller skifte av oljeutskillere. Om ikke det blir gjort innen fristen vil det fattes vedtak om tvangsmulkt på inntil 100.000 kroner. I tillegg varsles det om stans i mottak av avfall om de ikke har alt på stell innen 1. juni.