Fylte asfalthull på null komma null i Ski: – Vi tetter hullene. Så kan vi stille spørsmål om veien egner seg for og tåler den farten og den bruken som er i dag

Hullene i asfalten i Sanderveien 2/Sentrumveien ble bare større. Samme dag som ØB kontaktet grunneieren, ble hullene fylt med asfalt.