Et knutepunkt i sentrum syd

Finnegårdstranda malt av vår egen Anton Thoresen i 1923.

Finnegårdstranda malt av vår egen Anton Thoresen i 1923.

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Stedet hvor Jørnsebakken kommer ned fra Torkildsbyen og Sogsti var et knutepunkt i sentrum syd. Her lå Drøbak Tollsted.

DEL

DRØBAK: Området ble kalt for Tolbodplan, og var arena for mye aktiviteter og yrende liv. Ved tollboden går tTollbubakken opp mot øst, og var et grensedele i mellom de store gamle eiendommene Røysebråten og Vennebekk.
Det var fra den store Vennebekk-eiendommen Drøbak på 1600-tallet vokste seg opp til å bli en handelsby med tømmer-eksport til kontinentet. Finnegårdstranda, som var et samlingssted for folk som levde av fjorden, ligger der fortsatt den dag i dag.

Maleri

Oljemaleriet av Drøbaksmaler Anton Thoresen viser stranda i 1923. Til venstre på maleriet ser vi den idylliske Fillisterkroken som er omtrent uforandret 87 år senere.
Midt på bildet ser vi «Skibshandler» og reder Andersens hus. Det lille huset i forkant eksisterer i dag som kebabkiosk. Etter Andersen drev Linda Carlsen colonialforretning der i et par generasjoner.

Hauffgården

Tversover gaten for dette ser vi den staselige og vakre Hauff-gården som blant mange flotte bygninger i Drøbak ble offer for hva man kalte utvikling på slutten av 50-tallet. Gården ble revet og vårt lokale E-verk bygget en etter datidens standard praktisk bygning for verksteder med kontorer og boliger på toppen. I dag er det restaurant i bygget.
Finnegården fra 1687 led samme skjebne som Hauffgården omtrent samtidig. To nye boligblokker sto ferdige omkring 1960.

Kan bli snuplass

Den minneverdige Finnegårdstranda som i dag er brukt til parkering vil, om rådmann og noen politikere får gjennomslag, ende opp som en diger snuplass for store busser som lille Drøbak sentrum egentlig ikke har verken plass eller behov for.

Artikkeltags