Da Milorg overtok Oscarsborg fra tyskerne

65 ÅR ETTER: Her sto Bernhard Magnussen også 12. mai for 65 år siden, sammen med resten av hjemmeverns- gruppa fra Drøbak. Nå er han èn av seks gjenlevende av 60 gruppemedlemmer. alle fOTO: CHRISTIAN CLAUSEN

65 ÅR ETTER: Her sto Bernhard Magnussen også 12. mai for 65 år siden, sammen med resten av hjemmeverns- gruppa fra Drøbak. Nå er han èn av seks gjenlevende av 60 gruppemedlemmer. alle fOTO: CHRISTIAN CLAUSEN

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

I dag er det 65 år siden hjemmevernsgruppen til Bernhard Magnussen (93) tok tilbake Oscarsborg fra tyskerne.

DEL

DRØBAK: – Det var en mektig dag for alle som var med over, mimrer Bernhard Magnussen. ØB ble med den tidligere hjemmevernsmannen fra Sundsbrygga ut til Oscarsborg for å få høre hans historie om hvordan han opplevde å være blant dem som overtok Oscarsborg fra de tyske styrkene 12. mai 1945.
Begivenhetene startet imidlertid noen dager tidligere.

Mobiliseringen

7. mai 1945 fikk Magnussen kodet innkalling fra baker Olav Konningen i Drøbak om at «brødene er ferdige, nå kan du hente dem».
– Jeg hev meg på sykkel og syklet nesten ned til Drøbak, og sydover til en tett skog der vi hadde nedgravde våpen liggende. Jeg gikk innover i skogen, og da sto de andre der, klare til avmarsj, forteller Magnussen.
Mennene i hjemmevernsgruppen dro samlet til Holt Gård, mobiliseringsstedet for hjemmestyrkene. Magnussen forteller at andre hjemmevernsfolk fra Follo sluttet seg til de 60 fra Drøbak; menn fra Nesodden og Ås, blant annet. Til slutt var de flere hundre. 9. mai forlot hjemmestyrkene Holt Gård og ankom Drøbak.

10. mai 1945: Ordren

– Vi fikk beskjed om å beordre tyskerne ute på Oscarsborg, det vil si 300 mann, at de skulle fjerne seg fra festningen. Kronprins Olav skulle forbi med et engelsk krigsskip 13. mai; mye skulle skje. Vi visste at det var tyskere i «Biologen» i Drøbak, der satt de og drakk. Vi gikk dit. Tyskerne som satt der, visste at krigen var ferdig. Da vi ba om å få ta en telefon til kommandanten, fikk vi det, forteller Magnussen.
– «Oscarsborg må være forlatt senest i morgen natt», sa vi. Den tyske kommandanten spurte etter sjefen. Troppsjef Kalvik tok over telefonen. I løpet av dagen og natta greide kommandanten å få 300 mann over fra Oscarsborg.

Overtakelsen

12. mai samlet hjemmevernsstyrkene seg på Torget i Drøbak. Sammen med et par hundre andre hjemmevernsmenn, kaptein Thorleif Unneberg og oberst Birger Eriksen ble Bernhard Magnussen fraktet over Drøbaksundet fra Sundbrygga klokken 15.40. De dro i to båter; festningsbåten «Nixe» med tysk besetning, og «Ruggen». Høytidsstemningen var til å ta og føle på da det slitte flagget fra de dramatiske aprildagene fem år tidligere gikk til topps i flaggstangen.
– Vi var høyt imponert over at vi var frie, sier Magnussen.
– Det var en ære å overta Oscarsborg.

Sikret festningen

Magnussen og de andre ble på Oscarsborg en måneds tid etter overtakelsen. Tyskerne hadde ryddet stedet for håndvåpen, men granater, batterier og 3000 nedgravde miner lå igjen rundt festningen.
– Vi skulle sørge for Drøbaks sikkerhet. Noen av guttene kvittet seg med håndgranater i sjøen, og tok med seg fisken som fløt opp, minnes Magnussen, som også fikk et annet oppdrag; han ledet gruppen på 7-8 mann som dro for å hente likene fra Retterstedet på Håøya.
- Vi så at det var delvis gravd opp der de lå. Ordføreren i Drøbak var blant dem som måtte være med og grave, forteller Magnussen.

Eldste gjenlevende

Tidligere kommandant Tor Hovland er med og følger Magnussen og ØB tilbake til båten. Han forteller at det i 1995 ble holdt frigjøringsjubileum på Oscarsborg.
– Da var Bernhard min kontakt i forhold til hjemmestyrken, sier Hovland.
Hjemmestyrken i Drøbak besto av 60 mann i 1945. I 2010 er de 6 igjen. Av dem er Magnussen eldst.

Artikkeltags