Gå til sidens hovedinnhold

Ny gang- og sykkelvei på Langhus ut på anbud

Artikkelen er over 3 år gammel

Statens vegvesen er på jakt etter entreprenær som kan bygge den nye gang- og sykkelveien langs fylkesvei 152 Langhusveien. Fristen for å levere anbud er 5. april.

LANGHUS: Kommer du fra Ski til Langhus, må du gjennom en rundkjøring før fylkesvei 152 Langhusveien fortsetter mot Oppegård. I fjor ble Langhus bru over jernbanelinjen utvidet og trafikksikkerheten forbedret.

Nå starter utvidelsen av Langhus bro - og det bråker 

Men rett over broen er det bråstopp. Her må syklister og fotgjengere krysse Langhusveien og bruke fortauet på den andre siden et godt stykke.

Slik skal det ikke lenger være. Statens vegvesen skal forlenge gang- og sykkelveien med 1,2 kilometer slik at den går helt frem til gang- og sykkelveien fra Smedsrudveien. Den nye gang- og sykkelveien blir adskilt fra bilveien med ei grøft og skal erstatte dagens to fortau.

Krysset Langhusveien/Gamle Vevelstadvei skal utbedres og flere avkjørsler legges om slik at trafikksikkerheten blir bedre både for myke trafikanter og bilister.

River to hus for å sikre fotgjengere og syklister på Langhus 

Ferdig ved utgangen av 2019

Ansvaret for fylkesvei 152 ligger under Akershus fylkeskommune og dermed Statens vegvesen. Veivesenet skal ikke bygge den nye gang- og sykkelveien selv, men søker en entreprenør som kan få jobben gjort. Etter at fristen for å legge inn anbud går ut 5. april, regner veivesenet med at ting går slag i slag. Målet er at anleggsarbeidet kommer i gang allerede i mai. Hoveddelen av prosjektet skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2019. Den siste finpussen må utføres våren 2020.

Sammenhengende fra Ski til Oppegård

Grunnen til at det vil ta så lang tid å lage 1,2 kilometer med gang- og sykkelvei, er at det er mye berg og fjell som må sprenges bort for å gi plass til de myke trafikantene. To hus langs Langhusveien må også rives. Statens vegvesen har for lengst innløst de to husene, slik at alt er klart til anleggsarbeidet langs fylkesvei 152 starter.

Når den nye gang- og sykkelveien står ferdig, blir det sammenhengende gang- og sykkelvei fra Ski gjennom Langhus til Stenfelt ved gamle E6.

Kommentarer til denne saken