Gå til sidens hovedinnhold

Fire milliarder skal brukes på sykkelveier, men det er uvisst hvor

Artikkelen er over 4 år gammel

Fire milliarder kroner skal brukes til gang- og sykkelveier langs riksveiene utenfor de ni største byene de neste tolv årene.

(Dagsavisen)  Det opplyser Samferdselsdepartementet i en epost om Nasjonal transportplan til Dagsavisen.

Avisen stilte spørsmål om dette til departementet 9. mai og etterlyste deretter en tilbakemelding flere ganger. Svaret kom 29. mai.

Hvordan de fire milliardene vil bli fordelt i løpet av den kommende tolvårsperioden, er så langt uvisst.

«Midler til gang- og sykkelveger langs riksvegene utenfor de ni største byområdene inngår i en samlet ramme på 36,9 milliarder kroner til programområdetiltak til riksveg. Aktuelle gange- og sykkeltiltak vil bli konkretisert i arbeidet med Statens vegvesens handlingsprogram. I rammen på 11,7 milliarder kroner som er nevnt nedenfor, er det lagt til grunn 4 milliarder kroner til gang- og sykkelveger, men den endelige fordelingen av programområdemidlene vil altså skje senere», skriver Samferdselsdepartementet i sin epost til Dagsavisen.

Formuleringen «som nevnt nedenfor» henspiller på et tidligere svar Dagsavisen har fått fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Beløpet på 11, 7 milliarder kroner i perioden 2018-2029 vil omfatte «programområdemidler utenfor de ni største byområdene, tilskuddsordningen og sykkelekspressveier i de ni største byområdene», opplyste statsråden da.

Når det gjelder hva som ellers er ment å skje i de ni største byområdene her til lands, skriver Samferdselsdepartementet følgende i sin nye epost til Dagsavisen:

«Midler til gang- og sykkelveger langs riksvegene i de ni største byområdene inngår i en samlet ramme på 24 milliarder kroner til kollektiv-, sykkel- og gangetiltak i bymiljøavtaler og byvekstavtaler. Midlene vil bli fordelt gjennom forhandlinger med byområdene.» (ANB)

Kommentarer til denne saken