Neste sommer står en sammenhengende sykkelvei mellom Ås og Drøbak ferdig

Sammenhengende vei: Fra og med juni 2016 kan du etter planen sykle fra Ås til Drøbak på en sammenhengende sykkelvei. På kartet ser du cirka hvor den nye gang- og sykkelveien vil gå.

Sammenhengende vei: Fra og med juni 2016 kan du etter planen sykle fra Ås til Drøbak på en sammenhengende sykkelvei. På kartet ser du cirka hvor den nye gang- og sykkelveien vil gå.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

ÅS/FROGN: Fra og med juni 2016 kan du etter planen sykle fra Ås til Drøbak på en sammenhengende sykkelvei.

Denne uken startet Statens vegvesen arbeidet med å bygge 1,8 kilometer med gang- og sykkelvei langs fylkesvei 152 fra Fugleveien til Klommestein.

– Vi starter med etablering av rigg i forbindelse med arbeidet, forteller byggeleder Glenn Sakshaug i Statens vegvesen.

Selve arbeidet med sykkelveien starter først om to-tre uker.

– Det jobbes med fremdriftsplanen nå, men arbeidet starter ikke før to-tre uker. Da skal vegetasjonen ryddes.

Sykkelveien fra Ås til Drøbak slutter i dag ved jordbærbua ved Klommestein, og starter igjen der Fugleveien møter fylkesvei 152. Den nye gang- og sykkelveien vil gå parallelt med veien, med vel tre meters avstand.

Når prosjektet er ferdig, vil det være sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Drøbak og Ås.

Pilotprosjekt med lys

Hele den nye strekningen med gang- og sykkelvei vil få veibelysning.

– Vi skal bruke LED-lys og som et pilotprosjekt skal vi teste en ny type veibelysning, sier Sakshaug.

Entreprenør Leif Grimsrud AS er det som utfører arbeidet på bestilling av Statens veg- vesen, og vil ha maks 30–40 personer med på prosjektet.

Kostnaden i forbindelse med arbeidet er beregnet til 26 millioner kroner eksklusiv moms. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i juni 2016.

Fjerner skarp sving

I tillegg til ny gang- og sykkelvei skal også trafikksikkerheten økes på fylkesvei 152.

– Vi skal også rette ut en skarp sving i Trolldalen før Fugleveien. Strekningen på veien vi skal jobbe med er 450 meter, men sees i sammenheng med arbeidet på gang- og sykkelveien, fortsetter Sakshaug.

Fylkesvei 152 skal være åpen i hele anleggsperioden, men i forbindelse med ut- retting av kurven i Trolldalen vil det pågå sprengningsarbeider rett syd for Fugleveien.

Byggelederen forteller det må påregnes noe stopp i trafikken, men at det tilstrebes toveistrafikk.

– Trafikken vil stoppes periodevis for sprengning og åpnes for trafikk så fort veien er ryddet igjen. Dette vil medføre noe dirigering av trafikken, men vil ikke vare lenge.

Flytter bussholdeplass

Bussholdeplassen syd for krysset med Fugleveien vil bli flyttet til prosjektet er ferdig.

Bussholdeplassen flyttes cirka 100 meter nord for krysset med Fugleveien, til et allerede eksisterende busskur.
 

Artikkeltags