- Denne strekningen er farlig for gående

Trafikkfarlig?: Her bør gangveien viderføres, mener tipseren. Foto: Bonsak Hammeraas

Trafikkfarlig?: Her bør gangveien viderføres, mener tipseren. Foto: Bonsak Hammeraas

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Bredere gang- og sykkelvei, større rundkjøring og ny beplantning. Meierikrysset står klart. – Men hva har man tenkt til å gjøre her? spør en Ås Avis-leser.

DEL

ÅS: Infrastrukturen i det nye Meierikrysset har en “missing link”, påpeker pensjonisten, som kjenner veien godt etter et langt yrkesliv ved tidligere Bioforsk.

Studenter uten refleks

Avisa blir for å ta en titt på veistubben. Flere fotgjengere og syklister tar seg frem langs Kirkeveien mot avkjøringen til Vitenparken. En gangvei er riktignok etablert på oppsiden av veien.

– Spesielt på kveldstid kan det være vanskelig å se myke trafikanter. Jeg har vært nær ved å kjøre på fotgjengere som ikke brukte refleks, forteller tipseren til Ås Avis.

Mette Løvvig Nordhus er kommunikasjonsansvarlig for Campus Ås-prosjektet hos Statsbygg. Hun viser til at området ligger utenfor Statsbyggs planområde og de opparbeidelsene som er gjort er i tråd med veimyndighetenes krav.

– Vår oppgave har vært å bygge to nye rundkjøringer, nye busslommer og definerte gangveier, blant annet den på motsatte side i Kirkeveien. Spørsmål om eventuell utvidelse av gangarealet mellom Meierimuseet og avkjørselen til Vitenparken må derfor tas opp med NMBU, påpeker hun.

Med kontrakten med Park og Anlegg AS og alle de forberedende arbeidene, som også omfatter nye internveier, beløper Meierikrysset seg til vel 100 millioner kroner.

Mangel

Spørsmålet om hvorfor den siste kronen på verket mangler, går derfor til teknisk direktør ved NMBU, Kjersti Sørlie Rimer.

– I byggeprosessen ble det sanert en avkjørsel fra parkeringsplassen ved Meieribygningen og ut på Kirkeveien, noe som har bedret situasjonen i forhold til utgangspunktet før ombyggingen. Vi ser at det kan virke logisk å fortsette sykkelvei frem til kryss Kirkevei – F.A. Dahls vei, men det er ikke nødvendig i henhold til reglene, påpeker hun, og viser til at løsningene i området Kirkeveien/Meierikrysset er prosjektert av Statsbygg og godkjent av Statens vegvesen.

Artikkeltags