Garanterer ny restaurant i Sjøboden-lokalene i Son

6. januar slo Restaurant Sjøboden seg konkurs med en gjeld på 2,5 millioner kroner. Hele lokalsamfunnet beklaget konkursen. Nå nærmest garanterer huseier Claus Landmark ny restaurant. Han er i samtale med flere interessenter.