Garasjekjelleren på Langhus er ikke tilknyttet vann og avløp. Allikevel krever kommunen 453.000 kroner i tilknytningsavgift

Først betalte utbyggeren 840.000 kroner i tilknytningsgebyr for vann og avløp for ti boliger i Ramstadfaret på Langhus. Så sendte Ski kommune regning på 453.000 kroner for det samme for garasjekjelleren. Da sa Greverud Eiendomsutvikling AS blankt nei.