Gården i Nordre Follo har røtter tilbake til 1890. Nå håper Heidi at navnet ikke blir endret

Nordre Follo har satt i gang en prosess hvor stavemåter på enkelte stedsnavn i kommunen er lagt ut på høring. Til slutt er det Kartverket som bestemmer, men det gjelder ikke alle stedene.