Gerd Irene rakk valget med fire minutter

Valginnspurten var hektisk for flere på Langhus skole. Gerd Irene Bakken var glad for at hun rakk innenfor dørene før de stengte, etter å komme rett fra begravelse.