Gjenåpner Piece of Pizza på Vinterbro senter på mandag

Det har vært tøffe tider for Tomm Munthe og Piece of Cake og Piece of Pizza under koronapandemien. Nå gjenåpner han Piece of Pizza på Vinterbro senter.