Folk flest trener ikke mer og er ikke kommet i bedre fysisk form etter gjenåpningen av Norge.

I november sier 15 prosent av de spurte at de er i bedre fysisk form etter koronautbruddet, mens dobbelt så mange, 30 prosent, oppgir at de er i dårligere form. Resten, omtrent annenhver nordmann, sier at formen er uendret, viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

Tallene har vært overraskende stabile siden august og endret seg ikke etter gjenåpningen av Norge i slutten av september.

– Vår fysiske form virker rett og slett uberørt av at Norge åpnet opp, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I november sier sju av ti nordmenn at de har trent innendørs eller utendørs den siste uken. Her er det ingen økning etter gjenåpningen, og andelen ligger 3 prosentpoeng under gjennomsnittet for pandemien.

Stor sannsynlighet for økende epidemi

Det vil trolig komme en økning i antall koronatilfeller og sykehusinnleggelser fram mot jul. Det skriver Folkehelseinstituttet i en ny risikovurdering.

FHI skriver i sin vurdering at dette særlig gjelder uvaksinerte voksne og eldre med risikotilstander.

Både gjenoppfriskningsdoser med koronavaksine og det å holde seg hjemme når man har luftveisinfeksjoner kan imidlertid bidra til å redusere antallet innleggelser.

– Risikoen for innleggelse er mange ganger høyere for uvaksinerte enn for fullvaksinerte i alle aldersgrupper. Blant fullvaksinerte under 65 år er det få innleggelser og ingen sikre tegn til svekket beskyttelse mot alvorlig sykdom. Uvaksinerte over 45 år har særlig høy risiko for sykehusinnleggelse, sier kriseleder og avdelingsdirektør Line Vold i FHI i en pressemelding.

Reproduksjonstallet – altså hvor mange en smittet smitter videre – er nå oppe i rundt 1,3.

Middels stor risiko

FHI vurderer at den samlede risikoen ved covid-19-epidemien i Norge i november -desember er middels til stor. Dette innebærer at vinterbølgen kan nå en topp med rundt 500 pasienter i sykehus med koronatilfeller.

Et slikt omfang vil gi fare for økt belastning på fastlegene, hjemmebaserte tjenester, sykehjemmene og sykehusene.

Økningen vil sannsynligvis fortsatt være størst blant uvaksinerte barn og unge, men det kan også komme økning blant vaksinerte voksne. Det er imidlertid uvaksinerte middelaldrende og vaksinerte og uvaksinerte eldre som blir så syke at de må på sykehus, skriver FHI.

Sykehjem og sykehus

– Vi er bekymret for at flere utbrudd på sykehjem og i sykehus kan ramme de mest utsatte. Vi er også bekymret for smitte til eldre fullvaksinerte med underliggende risikofaktorer utenfor sykehjem og sykehus. De fleste av landets kommuner vil oppleve økningen, sier Vold.

FHI understreker at utbredt immunitet i befolkningen – som økt vaksinasjon og tredje dose til eldre – vil dempe både smittespredningen og sykdomsalvorligheten samtidig som nye råd og eventuelt regler kan bremse epidemien ytterligere.

(©NTB)