Av Barfelts innlegg i Østlandets Blad 14. januar ser jeg at han er opptatt av at å sørge for like godt undervisningstilbud til alle barn i Ås, noe jeg stiller meg svært positiv til. Men det er ikke ensbetydende at dette bare er mulig ved å samle flest mulig barn på færrest mulig skoler i bygda, slik høyrepartiene går inn for. Gjennom historien har det ofte vist seg at barn fra små utkantskoler har hatt mye bedre skoleresultater enn de fra mer sentrale strøk, der alt skulle være på stell.

Hvordan kan dette ha seg? Her ligger det nok mange forklaringer, men en av dem er at disse barna har vært i klasser med færre elever der alle har kjent hverandre. Dermed har lærere hatt mer tid til å se hver og én av elevene i klassene sine og gi dem bedre undervisning og omsorg. At dette gir bedre læring, kan det ikke være tvil om. Like viktig er at elevene befinner seg i et lokalmiljø der de kjenner hverandre, som oftest trygt og godt. Dessverre har mobbing funnet sted til alle tider, om enn på ulike måter og vanskelig å få bukt med.

På en stor skole med barn fra et stort område, blir det ikke så trygt og oversiktlig for barna. Klassene er store og lærerne får ikke så god tid til å ta seg av den enkelte. Dermed kan læringsresultatet bli dårligere enn på en mindre skole fordi barna føler seg utrygge og lite sett av dem som skulle se dem. Da faller argumentet om bedre læringsresultater på de store sentralskolene bort.

Barfelt argumenterer med at det blir så mye billigere å drive skolene i Ås dersom en kan kutte ut Kroer skole. Nå får de andre skolene 5. millioner mindre å rutte med dersom en skal holde Kroer skole gående. - Dette er blåbær mot det kommunestyret har rotet bort i planleggingen av Åsgård skole. Litt å tenke på Barfelt? Jeg sier ikke mer. -

Når en ser seg tilbake, var det helt naturlig at de ulike kretsene i Ås hadde hver sine skoler, i en tid da kommunens økonomi var en helt annen. Det er da merkelig at vi i våre dagers rikdom ikke skal ha råd til noe som var selvsagt, for la oss si 100 år siden, da det var vanskelig å få endene til å møtes. Dette argumentet henger ikke på greip.

Når kommunen har gått til det skritt å bygge to nye kjempeskoler i en jafs og med enda en på trappene, ut fra argumentet om at de «gamle» bygningene var/er helsefarlige. Hvorfor er de blitt slik på så kort tid? Svaret ligger høyst sannsynlig i det faktum at de ikke er vedlikeholdt slik de skulle vært. Som et eksempel på det kan jeg nevne ventilasjonsanleggene har vært neglisjert med den følge at inneklimaet ikke er godt nok. Skulle slikt være nødvendig i vår tid? Det er dessverre ikke noe enestående for Ås, men for hele landet, at vedlikehold har vært utsatt til en udefinert fremtid da økonomien ble bedre. Den ble aldri bedre ettersom nye behov meldte sin ankomst som skulle prioriteres. Jeg så at rådmannen i sine økonomiske betraktninger over årets budsjett hadde foreslått å utsette vedlikehold igjen som en løsning for å kunne starte utbyggingen av Åsgård skole nå. Slikt er å stikke hodet i sanden og det minst økonomiske en kunne velge.

En familie som satser på å bruke mer enn inntektene skulle tilsi, vil alltid komme opp i økonomiske problemer. Familieøkonomien er selvsagt mer oversiktlig enn en kommuneøkonomi. Når pengene ikke rekker til å skaffe seg ny bil, hytte eller påbygging av huset, må dette vente, enkelt og greit. Men prinsippet er likevel det samme for en kommune. Det nytter ikke å gape over mer enn en kan makte.

Kjære kommunepolitikere, kom til fornuft og hold dere til dette prinsippet. Skolebarna og ikke minst foreldrene, må innse at de ikke kan få alt på én gang. Ingen har vondt av å vente på noe godt. Det er heller ikke noe nytt i menneskets historie.

Skolebarna i Ås får ikke bedre undervisning om de blir pakket sammen på kjempeskoler, med andre ord, sentralisering. Det er en kapitalistisk måte å innrette seg på som ikke ser andre verdier enn penger. Barn og folk er mer verdt enn penger. Det er trivsel vi ønsker for alle barn og lokalsamfunn i Ås. Trivsel og omsorg er nøkkelen til god læring. Derfor, tenk dere om og la være å legge ned lokalskolene våre.