Gå til sidens hovedinnhold

Wilkinson (SV) vil redde Gjersjøen og NMBU-senteret

Artikkelen er over 3 år gammel

Rent drikkevann fra Gjersjøen var et av valgløftene fra Nicholas Wilkinson. Nå foreslår han 50 millioner til oppgradering av vann og avløpsrør.

OPPEGÅRD: På Wilkinsons kontor i Stortinget henger en lapp med fire saker for Follo som han har forpliktet seg til å gjennomføre.

– Vannet vårt er skittent. Gjersjøen blir ikke renere, og kvaliteten i Kolbotnvannet har blitt kraftig forverret de siste årene. Når foreslår jeg, som lovet i valgkampen, en løsning i Stortinget, uttaler SV-representanten til ØB, og fremholder:

– En av hovedgrunnene er at kloakk og gjødsel renner ned i vannet og mater giftige alger. Omtrent halvparten av vannet blir borte fra Gjersjøen til springen. Tenk bare hvor mye kloakk som renner rundt under bena våre.

Les også

Fire løfter for Follo fra SV-Wilkinson

 

Rent konkret foreslår Wilkinson til statsbudsjettet 50 millioner kroner til oppgradering av vann og avløpsrør, som en rentekompensasjonsordning.

– Hvordan sikre at de 50 millionene kommer Gjersjøen til gode?

– Det er lokalpolitikerne som kan sikre at mest mulig av pengene sikrer Gjersjøen. Vårt forslag vil gjøre det billigere for kommuner å skifte ut kloakkrørene sine, men det er de selv som må velge å gjøre det, poengterer Wilkinson.

Vil redde NMBU-senteret

SV foreslår også 10 millioner kroner til kompetansesenter for vann- og avløspinfrastruktur ved NMBU på Ås. Wilkinson viser til at Venstre før sommeren sørget for 2,5 millioner til oppstart av senteret via revidert nasjonalbudsjett.

– De følger ikke opp i sitt alternative statsbudsjett, påpeker Wilkinson.

Toril Hofshagen, direktør i Norsk vann, konstaterer at det ikke ligger penger til senteret i regjeringens budsjettforslag.

– Vi var litt skuffet da vi så det, og vi har i Stortingets budsjetthøringer påpekt et behov på ytterligere 17,5 millioner fordelt på de neste to årene. SVs alternative budsjettforslag imøtekommer vårt behov, sier Hofshagen.

Fagmiljøene har jobbet for et slikt kompetansesenter i flere år.

– Det pågår nå et utredningsarbeid for å få realisert senteret som blir veldig viktig for hele Norge. Hele det nedgravde ledningsnettet er komplisert, og kompetanseutvikling er avgjørende, poengterer Hofshagen.

Også Arve Heistad ved NMBU kommenterer overfor ØB:

– Det er jo interessant hvordan Venstre først sa A i valgkampen, uten å følge det opp. Det kan vi ikke leve med, og jeg er glad for at dette nå blir tatt opp igjen.

Les også

Døren er åpnet for nytt kompetansesenter i Ås

- En gledens dag, kalte Solveig Schytz (V) fra Ås det da hun som stortingskandidat i juni var med på å bevilge 2,5 millioner til kompetansesenteret for inneværende år.

- Hva er din kommentar til at Venstre ikke følger opp i neste års budsjett?

Etter å ha konferert med Ketil Kjendset i Venstres stortingsgruppe, uttaler Schytz blant annet:

- Venstre sikret at kompetansesenteret fikk en oppstartsbevilgning. Formålet var å bidra til å få på plass arealer og rammer for forsøksfeltet aller først, og så jobbe videre med organiseringen av prosjektet.

Til tross for at Venstres alternative budsjett ikke har noen spesifikk post om senteret, vil de fortsette å jobbe for en videre realisering over flere departementers budsjetter.

- Det er mange aktører involvert, både offentlige og bransjeaktører, og det er mange statlige virkemidler som kan brukes. Nå er det viktig at alle aktørene i fellesskap bidrar til å utløse et spleiselag med statlige virkemidler og bidrag fra næringslivet.

Kommentarer til denne saken