NETTAVISEN: Norges Bank kartlegger fire ganger i året stemningen i næringslivet gjennom en regional nettverksrapport. Sentralbanken har et nettverk rundt omkring i Norge, som gir uttrykk for stemningen. Og ifølge bedriftene i Regionalt nettverk i den ferske rapporten har veksten i aktivitetene avtatt gjennom høsten.

Fremover venter bedriftene at kraftig pris- og kostnadsvekst, høyere renter og færre nye oppdrag fra offentlig sektor, vil føre til lavere aktivitet. Dårligere utsikter betyr mindre behov for å sette opp rentene.

Norges Bank legger stor vekt på disse rapportene når sentralbanken skal fastsette styringsrenten, som for tiden er på 2,.50 prosent. Det er renten bankene får på sine innskudd i Norges bank.

Ingen dobbel økning

Nordea Markets skriver i en kommentar til rapporten at aktivitetene skal kraftigere ned enn tidligere ventet. Ekspertene i Nordea tror nå at den ventede rentehevingen i neste uke med 0,25 prosentpoeng kan bli den siste i denne runden. Faren for en dobbel renteøkning på 0,50 prosentpoeng på rentemøtet 15. desember er borte.

«Ethvert argument for en økning på 0,50 prosentpoeng etter denne rapporten, som høyere prisvekst og lavere arbeidsledighet, er dødt etter denne rapporten», er rentedommen fra Nordea. DNB Markets tror også det bare blir en enkel renteheving, og det samme mener sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Han skriver i en kommentar at bedriftene har tatt ned forventningene til sysselsetting og investeringer videre ned. Lønnsomheten faller fortsatt kraftig. Jullum mener rapporten viser at presset i økonomien er i ferd med å avta. Den støtter hans forventninger om at rentetoppen nås på 2,75 prosent i neste uke.

Nordea Markets innser likevel at Norges Bank har en vanskelig avveining. På den ene siden er prisveksten - inflasjonen - langt høyere enn ventet. Men, aktivitetene skal kraftigere ned framover, og det reduserer behovet for enda høyere renter.

Mer usikkerhet og bekymring

– Vi ser nå mer usikkerhet og bekymring rundt økonomien framover blant våre bedriftskunder, selv om de fleste er godt rustet også for urolige tider. Vi har en økning i antall kundemøter, og vi tar også direkte kontakt med bedriftskunder som nå kan trenge ekstra rådgiving, sier Jon Brenden, leder for bedriftsmarked i Nordea Norge, i en kommentar.

Nedgangen i boligmarkedet denne høsten fører dessuten til at mange nye byggeprosjekter nå blir satt på vent.

– Fra 2024 tror vi at det vil være et svært redusert utbud av nye boliger, noe som kan bidra til mer ubalanse i boligmarkedet, sier Brenden.

Bedre kapasitet

Nettverksrapporten viser at mange deler av næringslivet nå har dårligere utsikter. Langt færre bedrifter melder om kapasitetsproblemer og mangel på arbeidskraft. Presset i økonomien er derfor i ferd med å avta.

Men bedriftslederne rundt omkring i Norge ser for seg en gjennomsnittlig lønnsvekst på 4 prosent i 2022, som stiger til 4,2 prosent neste år.