Gå til sidens hovedinnhold

Godt for Viken å ha Frp, eller hva?

Glasskulen sier at antallet godt voksne i landet vårt snart vil bli fordoblet, samtidig som petroleumsinntektene vil bli halvert – det er en svært krevende kombinasjon.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På toppen kommer betydelige klimakostnader, og etterdønningene av Covid-19. Derfor er det, her og nå, all grunn til å vise stor nøysomhet hva offentlig pengebruk angår.

Riktig gjennomført, vil et todelt nivå, stat og kommune, være mer bærekraftig* enn et tredelt, med stat, fylke og kommune, som nå. Fylkesnivået er, etter manges mening, et for byråkratisk, og for kostbart, mellomledd. Med andre ord: Unødvendig.

(*Bærekraft = både bra for klima og for økonomien og for folk flest.)

Mot denne bakgrunn er det betryggende å ha Frp fordi partiet har programfestet at

  • Frp vil gjennomføre modernisering av offentlig sektor. Det gjelder blant annet en reduksjon i antall forvaltningsnivåer.
  • Avgifter skal ikke brukes for å finansiere symbolpolitikk for politikere uten respekt for folks lommebok.
  • Norge er et rikt land med nok av penger, men i dag prioriteres pengene på feil måte.

Men da blir det et tankekors at partiet, også i sitt program, samtidig går inn for å legge ned fylkeskommunen, som er anslått til å koste rundt 300 millioner kroner. I perspektiv: Dette holder til 300 ladesteder for elbiler med 2 ladere hver, på egnede steder i Viken. Det er viktig når Frp «vil liberalisere regelverk slik at flere typer elektrisk drevne kjøretøy blir tillat i Norge».

Det er greit at Frp var imot opprettelsen av Viken, men det er vanskelig å se fornuften i at partiet nå vil bruke noen hundre millioner for å oppløse noe parti ikke liker, altså Viken, for å erstatte det med noe parti heller ikke liker, altså de tre fylkene.

Kommentarer til denne saken