Godtgjørelsen til politikerne blir nesten halvert når Oppegård og Ski blir til Nordre Follo kommune

I år utgjør godtgjøringen til ordførere, varaordførere og formannskapsmedlemmer i Oppegård og Ski til sammen drøyt 3,4 millioner kroner. Utgiftene til de samme politiske rollene i Nordre Follo beløper seg til knappe 1,6 millioner.