Statsforetaket skriver at Bane Nor-styret og Frimannslund har blitt enige om at det er «riktig (av Frimannslund) å fratre rollen som sjef for Bane Nor, etter en krevende periode for den norske jernbanen».

– Gorm Frimannslund er en flott person som jeg har satt stor pris på å samarbeid med, sier Cato Hellesjø, styreleder i Bane NOR.

Frimannslund har vært konsernsjef for Bane Nor siden høsten 2016. Bane Nor skriver at de umiddelbart vil starte letingen etter en erstatter. I mellomtiden konstitueres Henning Bråtebæk som ny konsernsjef.

Han kommer fra jobben som administrerende direktør i drifts- og vedlikeholdsselskapet Spordrift AS.

– Viktig med god støtte

Bane Nor har høstet mye kritikk de siste månedene, spesielt i forbindelse med Follobanens trange fødsel.

– Gitt den situasjonen som Bane Nor er i så er dette en løsning som er til det beste for foretaket. Det er viktig at en konsernsjef har god støtte fra eier, skriver Gorm Frimannslund i en kommentar til Byggeindustrien.

På spørsmål om problemene rundt åpningen av Follobanen, som gikk alt annet enn på skinner, ble utslagsgivende for avgangen, svarer Frimannslund at det nok ble utslagsgivende.

– Follobanen ble nok det utslagsgivende, men det har vært flere saker over tid som har vært en belastning for vår eier. Driftsstabilitet er et av flere andre tema, sier Frimannslund til fagbladet.

Frimannslund ble utnevnt som konsernsjef for Bane Nor høsten 2016.