Granbjørka fra Siggerud skal røntgenundersøkes før NMBU vil skjære i den

Bjørka med grankvister som ble funnet på Siggerud i januar, skal gjennom en CT-undersøkelse før fagfolkene på NMBU i Ås tar sjansen på å skjære i den.