Og – igjen – velger bransjen seg Nordre Follo kommune som forsøkskanin for dette uvesenet av et motorisert kjøretøy, vel vitende om at vår kommune, igjen, ikke er forberedt på å ta imot disse. Det er visstnok fritt frem for å sette ut disse syklene når og hvor, og i det antallet det passer dem, så lenge kommunen ikke har laget noen retningsregler for driften.

Håper virkelig at dette ikke er tilfelle, men frykter det verste, nemlig at kommunen har sovet i timen og dermed – igjen- har skaffet seg og sine innbyggere et problem à la fjoråret, med sykler slengt fra seg hvor det måtte passe i terrenget. I veibanen, i skogkanten eller på fortauet.

Og da har jeg ikke nevnt alle ulykkeserfaringer med dette motoriserte kjøretøyet på fortau og i veibanen, med barn helt ned i 12-års alderen som sjåfører.

I Oslo har de nå til vurdering ytterligere innstramninger for bruk av elsparkesykler.

Men altså ikke i Nordre Follo kommune. Der er det «fritt Fram» ...

Så gratulerer Byspark AS med å ha funnet frem til kommunen som ikke følger med, og kondolerer til oss som bare bor her, og som nå må stålsette oss for en ny sesong med elsparkesykler på næringens premisser.