Etter mange års økning er grensehandelen nå stabil, ifølge SSB.

– Nordmenn ser ut til å ha tatt inn over seg at kronekursen gjør svenskehandelen dyrere, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Tall fra SSB viser en nedgang i grensehandelen på 5,5 prosent i 3. kvartal 2015, sammenlignet med 3. kvartal 2014.

– Nordmenn har reist på 25 prosent færre dagsturer til Sverige. Høy kronekurs, kombinert med reiseutgifter og tidsbruk, gjør harry-handlingen mindre fristende, slår hun fast.

Virke dagligvare mener at regjeringen nå har en historisk mulighet til å bremse grensehandelen ettertrykkelig, ved å fjerne særnorske avgifter på typiske lokkevarer.

– Regjeringen må ta grensehandelen på alvor, både av hensyn til norske arbeidsplasser, klimaet og statens inntekter. Om regjeringen tar grep nå, vil dagens kronekurs gi fart mot raske og gode resultater. Nå handler det kun om politisk vilje, avslutter Størksen.