Greverudgutten Bjørn (70) har levd med senskader etter polio i mer enn 40 år og har hatt 15 operasjoner

Bjørn Olav Rosseland ble polioangrepet da han var et par år. Men det var først 25 år senere han ble rammet av postpolio, som har brakt ham inn i operasjonsalen 15 ganger. Hver gang har han hardnakket kommet seg tilbake igjen i jobb, undervisning og som foredragsholder.