300 deltakere var med på årets utgave av Grønliåsen Rundt.