Det er ikke nok at regjeringen nå kommer etter med endringer i oljeskatten. Leverandørindustrien må sikres en grønn fremtid.

SV har en plan for å fylle ordrebøkene med grønne oppdrag, når aktiviteten i olje og gass vil gå ned mot slutten av tiåret. Vi vil sørge for bygging av 100 havgående nullutslippsskip, massiv utbygging av flytende havvind, storsatsing på hydrogen og gjennomføring av en rekke fullskala karbonfangstprosjekter.