Grunneieren får ikke medhold. Må stanse alt arbeid med skogsbilveien på Mjøvik gård til kommunen har behandlet klagen

Fagsjefen for Enhet for klima og miljø i Nordre Follo kommune er klinkende klar: Alt arbeid med skogsbilveien på Mjøvik gård ved Langen må stanse øyeblikkelig.