Grunneierne ønsker en betydelig utbygging: – Tandbergkvartalet kan bli en unik destinasjon

De mest ambisiøse planene for nye Ås sentrum legges for kvartalet der Tandberggården står i dag.