Gry og Lars Erik har rullet i gang snømaskineriet - i Ski brøytes det når det kommer fem cm sammenhengene snø

Oppegård og Ski kommune sto klar med maskinene da vinterens første snøfall meldte sin ankomst.